4. Διαταγή πληρωμής λόγω οφειλής κοινοχρήστων

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2001, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Η ουσιαστική νομιμότητα της εφαρμογής της διαδικασίας της διαταγής πληρωμής για οφειλή κοινοχρήστων έγκειται στο ότι η διαταγή πληρωμής δεν είναι απαραίτητο, κατά τη σωστή και υποστηριζόμενη2 ευρεία ερμηνεία των άρθρων 623 ΚΠολΔ, να στηρίζεται ούτε σε ένα μόνο έγγραφο, ούτε σε έγγραφο που απαραίτητα φέρει την υπογραφή του οφειλέτη (όπως π.χ. μια επιταγή ή μια συναλλαγματική). Και στις περιπτώσεις άλλωστε της διαταγής πληρωμής από σύμβαση δανείου με Τράπεζα, ή λόγω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, η διαταγή εκδίδεται χωρίς έγγραφο αναγνώρισης της οφειλής από τον οφειλέτη3. Επίσης, είναι πάντοτε δυνατή η έκδοση της διαταγής πληρωμής, χωρίς η απαίτηση ή το οφειλόμενο ποσό χρημάτων να απαιτείται να προκύπτει από ένα έγγραφο και από το σώμα του ίδιου του εγγράφου. Το ορισμένο του ποσού μπορεί να πηγάζει και από άλλο έγγραφο ή από συνδυασμό εγγράφων ή να προσδιορίζεται από τα διδάγματα της κοινής πείρας ή με μαθηματικούς υπολογισμούς4. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται οι αποδείξεις των κοινοχρήστων δαπανών να είναι πάντοτε τιμολόγια5, αλλά αρκούν και απλές αποδείξεις, όπως άλλωστε συνηθίζεται για την αγορά, π.χ. καθαριστικών υλικών. Τονίζεται ότι η διαταγή πληρωμής στην περίπτωση των κοινοχρήστων δαπανών είναι μια περίπτωση έκδοσης διαταγής με βάση συνδυασμό εγγράφων, συντεταγμένων κατά τους νόμιμους τύπους, και όχι...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.