ΕφΚέρκυρας 8 /2000

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2001, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Δικαστές: Γ. Πανουτσακόπουλος, Πρόεδρος Εφετών, Μ.-Ά. Κυριαζής, Κ. Αποστολόπουλος, Εισηγητής, Εφέτες Δικηγόροι: Ι. Μικρούλης, Σ. Τζιβανίδης Αρνητική πραγματική δουλεία ηλιασμού και αερισμού.. Ο χρόνος της έκτακτης χρησικτησίας αρχίζει από τη στιγμή που ο κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου εμπόδισε τον κύριο του δουλεύοντος να επιχειρήσει την πράξη που είναι αντίθετη στο δικαίωμα της δουλείας. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1121 και 1123 ΑΚ προκύπτει ότι, για την απόκτηση πραγματικής δουλείας με χρησικτησία απαιτείται οιονεί νομή χωρίς διακοπή επί μία εικοσαετία και ότι ειδικά προκειμένου να αποκτηθεί αρνητική πραγματική δουλεία, δηλαδή εκείνη που υποχρεώνει τον κύριο του «δουλεύοντος» σε αποχή από ενέργειες σύμφωνες προς το δικαίωμά του της κυριότητας, ο χρόνος της έκτακτης χρησικτησίας στη περίπτωση αυτή αρχίζει από τη στιγμή που ο κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου εμπόδισε τον κύριο του «δουλεύοντος» ακινήτου να επιχειρήσει τη πράξη, που είναι αντίθετη στο δικαίωμα της δουλείας. (Μπαλή Εμπορ. Δικ. παρ. 137, 143 Γεωργιάδη Αστ. Κωδ. Τόμ. VI σελ. 9). Στη προκειμένη υπόθεση ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος, εξέθεσε στην αγωγή του ότι είναι κύριος κατά παράγωγο και πρωτότυπο τρόπο, μιάς οικίας που αποτελείται από ισόγειο και δύο ορόφους μετά του οικοπέδου της και ότι το μαγειρείο του ισογείου και το άνωθεν αυτού...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.