ΕφΚέρκυρας 17 /2000

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2001, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Δικαστές: Γ. Πανουτσακόπουλος, Πρόεδρος Εφετών, Μ.-Ά. Κυριαζής, Ι. Αγγέλης, Εισηγητής, Εφέτες Δικηγόροι: Ι. Μουζακίτης, Β. Λιάκουρας Αδικοπραξία. Ανικανότητα προς εργασία και συντρέχον πταίσμα. Ο ισχυρισμός ότι ο ενάγων μπορεί να ασκήσει άλλο παρεμφερές επάγγελμα προς εκείνο που ασκούσε πριν τραυματιστεί είναι αόριστος, εάν ο εναγόμενος δεν επικαλεστεί συγκεκριμένο επάγγελμα ή εργασία την οποία κατά τους κανόνες της καλής πίστης θα μπορούσε ο ενάγων να μετέλθει και ποια έσοδα θα αποκόμιζε. Από τις διατάξεις των άρθρων 914, 922, 929, 297 και 298 του Α.Κ., προκύπτει ότι όταν συντρέχει περίπτωση ευθύνης προσώπου από παράνομη πράξη ή παράλειψη των οργάνων του κατά την ενάσκηση εργασίας η οποία έχει ανατεθεί σε αυτά ή από αδικοπραξία τους κατά την έννοια του άρθρου 914 του ΑΚ ή προσώπων που έχουν προστεθεί απ’ αυτό η υποχρέωσή του για αποζημίωση εκείνου που αποζημιώθηκε, περιλαμβάνει εκτός από τη θετική ζημία και την αποθετική, δηλαδή την μη επαύξηση της περιουσίας του κατά το μέρος το οποίο χωρίς την παρεμβολή του ζημιογόνου γεγονότος θα αυξανόταν. Αποθετική ζημία είναι και εκείνη την οποία ο ζημιωθείς υφίσταται όταν από ζημιογόνο γεγονός κατέστη μερικώς ανίκανος για άσκηση του επαγγέλματός του, με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της μερικής αυτής ανικανότητας να επέλθει μείωση των εισοδημάτων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.