ΕφΚέρκυρας 96 /2000

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2001, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Δικαστές: Γ. Πανουτσακόπουλος, Πρόεδρος Εφετών, Μ.-Ά. Κυριαζής, Εισηγητής, Κ. Αποστολόπουλος, Εφέτες Δικηγόροι: Ε. Φίλιππας, Α. Βραδής, Β. Λιάκουρας Εκτελεστότητα δικαστικών αποφάσεων. Το διατακτικό πρέπει να είναι σαφές και ορισμένο έτσι ώστε να μην καταλείπεται αμφιβολία για την απαίτηση του δανειστή, άλλως δεν παράγει εκτελεστότητα. Τυχόν ασάφεια μπορεί να συμπληρωθεί από το αιτιολογικό της απόφασης. Δικονομική ακυρότητα του 159 ΚΠολΔ. Υπάρχει και όταν ο νόμος χρησιμοποιεί παρεμφερείς προς την ποινή ακυρότητας εκφράσεις νομικά αντίστοιχες ή ισοδύναμες προς αυτήν. Σύμφωνα με τους ορισμούς της διάταξης του άρθρου 904 ΚΠολΔ οι τελεσίδικες ή προσωρινώς εκτελεστές αποφάσεις των ημεδαπών δικαστηρίων αποτελούν την πρώτη και σπουδαιότερη κατηγορία των εκτελεστών τίτλων, οι οποίοι, κατά την ως άνω διάταξη, απαιτούνται για να γίνει η αναγκαστική εκτέλεση. Η εκτελεστότητα των αποφάσεων αναφέρεται στο διατακτικό αυτών, το οποίο καταδικάζει τον διάδικο που ηττήθηκε σε ορισμένη πράξη, παράλειψη ή ανοχή και πρέπει να είναι σαφές και ορισμένο με τέτοιο τρόπο που να μην καταλείπεται αμφιβολία για την απαίτηση του δανειστή και την αντίστοιχη υποχρέωση του οφειλέτη, τυχόν δε ασάφεια αυτής μπορεί να συμπληρωθεί και από το αιτιολογικό, εφόσον όμως στο αιτιολογικό εκφέρονται κρίσεις περί παραδοχής ή απόρριψης του κριθέντος δικαιώματος και όχι απλές σκέψεις και γενικώς αιτιολογίες. Οπωσδήποτε αποκλείεται η...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.