ΜονΠρΚέρκυρας 483 /1999 Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2001, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Δικαστής: Α. Σάββας, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δικηγόροι: Ι. Μικρούλης, Κ. Τζιβανίδης Ανακοπή κατά επιταγής προς εκτέλεση απόφασης που καταδικάζει τον καθού σε παράδοση εγγράφων και σε προσωπική κράτηση με βάση το άρθρο 946 ΚΠολΔ. Αίτηση αναστολής. Απόρριψη της αίτησης αναστολής. Εκτελεστότητα τίτλου. Η απόφαση στηρίχθηκε στο άρθρο 946 ΚΠολΔ και αποτελεί επομένως εκτελεστό τίτλο για την υποχρέωση της εκτέλεσης της πράξης και για τις επιβληθείσες ποινές. Άρα, δεν απαιτείται νέα απόφαση ως προς την προσωπική κράτηση. Νέα απόφαση απαιτείται στην περίπτωση του άρθρου 947 ΚΠολΔ, η οποία είναι αντίθετη ρύθμιση. Τελεσιδικία και εκτελεστότητα. Απορρίπτεται ο ισχυρισμός ότι επειδή η ανακοπτόμενη απόφαση δεν είναι τελεσίδικη, δεν μπορεί να επιβληθεί η προσωπική κράτηση. Στην προκείμενη περίπτωση δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 1049 ΚΠολΔ αλλά η διάταξη του άρθρου 946 ΚΠολΔ. Ο αιτών με την από 9.2.1999 και με αύξοντα αριθμό καταθέσεως 124/1999 αίτησή του ζητά ν’ ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος του δυνάμει των από 18.9.1998 και 18.12.1998 επιταγών που έχουν συνταχθεί κάτω από αντίγραφο εξ απογράφου της 575/98 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας μέχρι να εκδοθεί οριστικά απόφαση επί της από 9.2.1999 ανακοπής που νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκησε κατά την εκτέλεσης αυτής σύμφωνα με το...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.