ΜονΠρΚέρκυρας 26 /2001 Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2001, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Δικαστές: Π. Ζαρκαδούλας, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δικηγόροι: Α. Δελλάρτας, Θ. Νιάκας Προθεσμία ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής. Το Σάββατο είναι εργάσιμη μέρα και προσμετράται κατά τον υπολογισμό του δεκαπενθημέρου της προθεσμίας προς άσκηση ανακοπής. Η άσκηση της ανακοπής - κατά μείζονα δε λόγο η προθεσμία της - κατά της διαταγής απόδοσης της χρήσεως του μισθίου ακινήτου, που ρυθμίζεται στο άρθρο 662 ΣΤ ΚΠολΔ, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, δεν επιφέρει δηλαδή αυτοδικαίως την αναστολή τη εκτελεστότητας της διαταγής. Μετά την εκπνοή του διμήνου του άρθρου 662 Δ παρ. 3 ΚΠολΔ από της επιδόσεως της στον καθού η διαταγή αναπτύσσει εκτελεστότητα παρά την τυχόν εκκρεμότητα της ανακοπής. Τέτοια αναστολή μπορεί να χορηγηθεί κατ' άρθρο 622 ΚΠολΔ με δικαστική απόφαση (αρμόδιος ο Ειρηνοδίκης ή ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που την εξέδωσε), ύστερα από αίτηση του ανακόπτοντος, που δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 686-703 ΚΠολΔ. Προϋπόθεση παραδοχής της αιτήσεως αναστολής είναι κατ' αρχάς η εμπρόθεσμη άσκηση της ως άνω ανακοπής. Η τελευταία αποτελεί αμυντικό ένδικο βοήθημα, ειδικά ρυθμισμένη μορφή της κατ' άρθρα 583-585 ΚΠολΔ ανακοπής, με την παροχή της οποίας στον οφειλέτη αποκαθίσταται η αρμονία ανάμεσα στην επιταγή του άρθρου 20 του ισχύοντος Συντάγματος του 1975 και την ηθελημένα μονομερή δομή...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.