ΜονΠρΘεσπρωτίας 193 /2001 Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2001, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Δικαστές: Ε. Παπαϊωάννου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δικηγόροι: Κ. Σιντόρης, Σ. Δροσόπουλος Δικονομικές ακυρότητες-απαλλοτρίωση. Η επιχείρηση μιας διαδικαστικής πράξης από τον ίδιο τον διάδικο επάγεται την ακυρότητα της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επέφερε βλάβη εις τον διάδικο ο οποίος την προτείνει, η οποία δεν μπορεί να επανορθωθεί διαφορετικά, παρά μόνον με την κήρυξη της ακυρότητας. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης για δημόσια ωφέλεια, και εφόσον το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει παρακρατήσει το 40% της δικαιούμενης αποζημίωσης προκειμένου να το αποδώσει μετά το αμετάκλητο των σχετικών αποφάσεων καθορισμού τιμής μονάδος, μπορεί να υποχρεωθεί με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που δικάζεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, να αποδώσει στον δικαιούχο το σύνολο της αποζημιώσεως που του έχει επιδικαστεί, και μάλιστα νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αιτήσεως. Κατά τη διάταξη του άρθρου 8 παρ.4 του ν.δ. 797/71 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» κάθε διαφορά περί την απόδοση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στον δικαιούχο του κατατεθέντος ποσού λύεται οριστικά από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά το άρθρο 18 παρ.1 του ιδίου ν.δ. δηλαδή από το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τον ΚΠολΔ των ασφαλιστικών μέτρων, κατά την αληθή έννοια της άνω διατάξεως κατά την οποία στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, το οποίο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.