ΜονΠρΘεσπρωτίας 418 /2000

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2001, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Δικαστής: Γ. Βασίλειος, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Κ. Σιντόρης, Β. Διαμαντής Κοινός λογαριασμός σε Τράπεζα. Τεκμαίρεται ότι οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα επ' αυτού κατά 50% έκαστος, εκτός αν αποδειχθεί άλλη συμμετοχή του καθενός. Στεγαστικό δάνειο μεταξύ δύο πρώην συζύγων και πιστωτικού ιδρύματος. Δάνειο με αποπληρωμή σε δόσεις από τον ένα εκ των δύο συζύγων. Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να στραφεί εναντίον του άλλου για απόδοση του ποσοστού που τον βαρύνει, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού. Ο ενάγων εκθέτει στην υπό κρίση από 25-10-1999 αγωγή (αριθμ. Καταθ. 320/3-11-1999) ότι μαζί με την εναγόμενη πρώην σύζυγό του συνήψαν με την Εθνική Κτηματική Τράπεζα δύο (2) δανειακές συμβάσεις την 11-6-1995 και 26-4-1996, χρηματικού ύψους 9.000.000 δραχμών και 8.000.000 δραχμών αντιστοίχως και ότι ο ίδιος κατόπιν καταρτισθείσης συμβάσεως δανείου με την εναγόμενη κατέβαλε για την εξυπηρέτηση (εξόφληση) των δανείων 6.673.380 δραχμές, από τα οποία τα 3.336.690 δραχμές στα πλαίσια της συμβάσεως δανείου με την εναγομένη. Περαιτέρω εκθέτει ότι με την αγωγή καταγγέλλει την σύμβαση δανείου με την εναγομένη και ζητεί κατόπιν τούτου να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει σε αυτόν 3.336.690 δραχμές μετά των νομίμων τόκων από της επιδόσεως της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως και να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή, άλλως και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.