ΕιρΚέρκυρας 212 /2001

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2001, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Δικαστές: Ε. Μαχαίρα, Ειρηνοδίκης Όρους Δικηγόροι: Ν. Αυλωνίτης, Ν. Παγκράτης Μεταβολή ουσιωδών γεγονότων γέννησης του δικαιώματος συνιστά απαράδεκτη μεταβολή της ιστορικής βάσης της αγωγής. Μεταβολή τρόπου κτήσης κυριότητας ακινήτου με τις προτάσεις είναι απαράδεκτη. Με το άρθρο 224 του ΚΠολΔ καθιερώνεται η αρχή της απαγόρευσης της μεταβολής της ιστορικής βάσης της αγωγής, για λόγους αποτροπής αιφνιδιασμού του εναγομένου και παγιοποίησης του αντικειμένου της δίκης και συνακόλουθα της αποδεικτικής διαδικασίας και της διάγνωσης από το δικαστήριο. Οι διορθώσεις των ημαρτημένων στην προδικασία όπως και κάθε νέα πρόταση δέον να γίνονται επί ποινή αποκλεισμού κατά την πρώτη επ' ακροατηρίω συζήτηση. Ο νόμος όπως συγχωρεί εκείνες μόνον τις διορθώσεις και νέες προτάσεις, οι οποίες περιέχονται σιωπηρώς ή εμμέσως στην αρχική αίτηση ή είναι απλώς επιβοηθητικές. Αντιθέτως, είναι απαράδεκτη η μεταβολή των ουσιωδών γεγονότων γέννησης του δικαιώματος με εξαίρεση του δικαιώματος του δικαιοπαρόχου. Τούτο σημαίνει απαράδεκτο μεταβολής του τρόπου κτήσεως της κυριότητας στο δικόγραφο μίας διεκδικητικής αγωγής (βλ. Β. Βαθρακοκοίλης Ερμ ΚΠολΔ άρθρο 224, ΑΠ 280/78 ΑρχΝ. 29.605, ΕφΑθ 1583/79 ΝοΒ 29,988). Το απαράδεκτο της συμπλήρωσης, διόρθωσης της αγωγής, κατά παράβαση του άρθρου 224 παρ. 1 του ΚΠολΔ, ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (βλ. ΑΠ 820/78 ΝοΒ 27/732, ΕΘ 3467/89 Αρμ 44/97). Στη κρινόμενη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.