Εγκύκλιος 2836 /12.6.2001 Νόμος 2915/2001 (ΦΕΚ Α΄ 109) για την «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές δικονομικές και συναφείς ρυθμίσεις»

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2001, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

ΠΡΟΣ 1) Τους Προϊσταμένους των Πολιτικών Δικαστηρίων της χώρας 2) Τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Στην εγκύκλιο που προηγήθηκε έγινε αναφορά στους βασικούς στόχους του εισαγόμενου νέου συστήματος εκδίκασης των υποθέσεων ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, μια συνοπτική περιγραφή της νέας «διαδικασίας» και μια προσέγγιση και ανάλυση των σχετικών μεταβατικών ρυθμίσεων του νέου νόμου. Ήδη με την τωρινή εγκύκλιο διασαφηνίζονται και επεξηγούνται ορισμένα κρίσιμα επί μέρους θέματα του νέου νομοθετήματος που αφορούν την τακτική διαδικασία στα πολιτικά δικαστήρια. I. Δικαστικά έξοδα Με τις νέες διατάξεις των άρθρων 178§1 και 179 ΚΠολΔ καταργείται καταρχήν η δυνατότητα συμψηφισμού των δικαστικών εξόδων λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την έκβαση της δίκης. Είναι γνωστό ότι στην πράξη γινόταν ευρύτατη και πολλές φορές αδικαιολόγητη χρήση της ευχέρειας αυτής, γεγονός που κατέληγε σε ανεπιεική αποτελέσματα και οδηγούσε τους συναλλασσομένους να προσφεύγουν με υπερβολική ευκολία στα δικαστήρια και ακόμη υπέθαλπε ως ένα βαθμό τη δικομανία και τη στρεψοδικία. Ήδη σε περίπτωση αντιστοίχως ολοκληρωτικής νίκης και ήττας το δικαστήριο καταδικάζει καταρχήν τον ηττηθέντα διάδικο στην πληρωμή όλων των εξόδων, ενώ σε περίπτωση μερικής νίκης και μερικής ήττας κατανέμει αυτά ανάλογα με την έκταση της νίκης ή της ήττας κάθε διαδίκου. Ο συμψηφισμός των δικαστικών εξόδων παρέμεινε μόνο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.