ΑΠ Ολ 47 /2005

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 5/2005, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ρ. Κεδίκογλου, Πρόεδρος ΑΠ Εισηγητής: Β. Ρήγας, Αρεοπαγίτης Εισαγγελέας: Δ. Λινός Δικηγόροι: Κ. Κεραμεύς, Ι.-Ε. Ρόκας, Ν. Τσουτσάνης, Γ. Νικολόπουλος Σύμβαση ασφάλισης. Υποχρεώσεις ασφαλιστή.Ο ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον λήπτη της ασφάλισης ή σε τρίτον ασφάλισμα έως το ασφαλιστικό ποσό, όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος κατά τη συμφωνούμενη διάρκεια της ασφαλιστικής καλύψεως. Αν όμως ο λήπτης της ασφαλίσεως γνώριζε κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής συμβάσεως ότι η ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη επέλθει, ο ασφαλιστής δεν υποχρεούται στην παροχή του ασφαλίσματος. Επειδή, κατά τα άρθρα 1 παρ. 1 και 2 και 5 παρ. 2 εδ. β’ του Ν. 2496/1997, δια της ασφαλιστικής συμβάσεως η ασφαλιστική επιχείρηση (ασφαλιστής) αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον αντισυμβαλλόμενό της (λήπτη της ασφαλίσεως) ή σε τρίτον, παροχή (ασφάλισμα), έως το τυχόν συμφωνούμενο ανώτατο όριο (ασφαλιστικό ποσό), όταν επέλθει ο κίνδυνος, από τον οποίο συνεφωνήθη να εξαρτάται η υποχρέωσή της (ασφαλιστικός κίνδυνος ή ασφαλιστική περίπτωση), κατά τη συμφωνούμενη διάρκεια της ασφαλιστικής καλύψεως. Αν όμως ο λήπτης της ασφαλίσεως γνώριζε κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής συμβάσεως ότι η ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη επέλθει, ο ασφαλιστής δεν υποχρεούται στην παροχή του ασφαλίσματος. Εξάλλου, κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ, δημιουργείται λόγος...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.