ΣτΕ 3137 /2004 Τμήμα Γ΄

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 5/2005, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Δικαστές: Π.Ζ. Φλώρος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, Ν. Σακελλαρίου, Α. Καραμιχαλέλης, Σύμβουλοι, Μ. Γκορτζολίδου, Π. Καρλή, Πάρεδροι Δικηγόρος: Θ. Τσάλλας Ν. 741/1977. Αίτηση ακύρωσης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Στάδια της διαδικασίας για την αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλου σπουδών που έχει χορηγηθεί από σχολή της αλλοδαπής προς αντίστοιχο τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. Η κανονιστική ρύθμιση στην οποία προέβη το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. με τα υπό κρίση πρακτικά του, κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν ορισμένα συμπληρωματικά στοιχεία, δεν βρίσκει έρεισμα σε εξουσιοδοτική διάταξη του Ν. 741/1977 και, συνεπώς, είναι ανίσχυρη. Με την αίτηση αυτή της αιτούσας, μονίμου κατοίκου Κερκύρας και διδάσκουσας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. 454/9.5.2003 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α), με την οποία το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. αρνήθηκε να προχωρήσει την αναγνώριση του τίτλου της αιτούσας «Maitrise de Lettres Modernes» του Πανεπιστημίου της «Bourgogne-Dijon» της Γαλλίας, ως ισοτίμου και αντιστοίχου με προς τους τίτλους τους απονεμόμενους από τα Τμήματα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Ελληνικών ΑΕΙ. Επειδή, με το άρθρο 1 του Ν. 741/1977 (ΦΕΚ Α΄ 314) συνεστήθη ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Διαπανεπιστημιακόν Κέντρον Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής», στο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.