ΜΠρΚέρκυρας 150 /2005 Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 5/2005, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Δικαστής: Κ. Ράπτη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δικηγόρος: Ν. Μέσσας Άρθρο 973 ΚΠολΔ. Συνέχιση πλειστηριασμού. Υποκατάσταση άλλου δανειστή στη θέση του επισπεύδοντος προς συνέχιση της διαδικασίας. Παροχή δικαιώματος στους δανειστές που έχουν απαίτηση στηριζόμενη σε εκτελεστό τίτλο και έχουν εκδώσει επιταγή προς εκτέλεση να ζητήσουν από το δικαστήριο της εκτέλεσης με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την υποκατάστασή τους στη θέση του επισπεύδοντος. Προϋποθέσεις για την υποκατάσταση δανειστή μετά από δικαστική απόφαση. Με τις διατάξεις του άρθρου 973 ΚΠολΔ ρυθμίζεται, παράλληλα με τη συνέχιση της διαδικασίας του πλειστηριασμού από τον ίδιο τον επισπεύδοντα σε περίπτωση ματαίωσης ή μη διενέργειάς του για οποιονδήποτε λόγο κατά την ορισθείσα ημέρα, η υποκατάσταση άλλου δανειστή στη θέση του επισπεύδοντος προς συνέχιση της διαδικασίας. Η διάκριση μεταξύ συνέχισης και υποκατάστασης έχει ως βάση το πρόσωπο που συνεχίζει ή υποκαθίσταται στη διαδικασία, δηλαδή στην πρώτη περίπτωση ο έως τη ματαίωση του πλειστηριασμού επισπεύδων συνεχίζει τη διαδικασία ενώ στη δεύτερη άλλος δανειστής υποκαθίσταται στη θέση του επισπεύδοντος και συνεχίζει τη διαδικασία. Με τις τροποποιήσεις και προσθήκες που επήλθαν στις διατάξεις του άρθρου 973 με το άρθρο 4 παρ. 15 του Ν. 2298/95 παρέχεται προσθέτως δικαίωμα στους δανειστές που έχουν απαίτηση στηριζόμενη σε εκτελεστό τίτλο και έχουν εκδώσει επιταγή προς...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.