ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 5/2005, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Αγωγή. Έμποροι. Προσωπική κράτηση. Για να είναι ορισμένη η αγωγή, με την οποία διώκεται η προσωπική κράτηση εμπόρου για εμπορικές απαιτήσεις, δεν είναι αναγκαίο να διαλαμβάνεται στο δικόγραφό της ότι ο εναγόμενος, παρόλο που έχει τη δυνατότητα, δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, αλλά απόκειται στον εναγόμενο να ισχυρισθεί και να αποδείξει ότι η μη εκπλήρωση οφείλεται αποκλειστικά σε αδυναμία του. ΑΠ Ολ 23/2005, σ. 57. Αγωγή. Το δικαστήριο δέχθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση ότι η δικαστική επίλυση των διαφορών που έχουν ως αντικείμενο την ανόρθωση ζημίας που προκλήθηκε από ενέργειες ή παραλείψεις των οργάνων του Δημοσίου ή άλλου ΝΠΔΔ κατά την εκτέλεση της σύμβασης επιδιώκεται με την άσκηση προσφυγής και όχι αγωγής, δεδομένου ότι οι αξιώσεις που πηγάζουν από σύμβαση δεν συνιστούν περιπτώσεις αποζημίωσης κατά το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 1406/1983. Μη νόμιμη η κρίση του δικαστηρίου, γιατί, εφόσον οι απαιτήσεις του αναιρεσείοντος είχαν ως πηγή τη σύμβαση και δεν ζητήθηκε από αυτόν η ακύρωση ή τροποποίηση κάποιας πράξης ή παράλειψης του νοσοκομείου, μπορούσαν να επιλυθούν δικαστικά με ευθεία αγωγή αποζημίωσης. ΣτΕ 1083/2004, σ. 83. Αγωγή. Άρθρο 223 ΚΠολΔ. Ο περιορισμός του αιτήματος της αγωγής θεωρείται ως μερική παραίτηση από το δικόγραφο αυτής κατά το μέρος που περιορίσθηκε....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.