Μ. Σταθόπουλος, Η αντίθεση της ποινικής αποζημίωσης (punitive damages) στην ελληνική δημόσια τάξη

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 5/2005, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Μιχάλης Σταθόπουλος, Καθηγητής, Νομική Σχολή Αθηνών Το θέμα της παρούσας μελέτης είναι εάν η «ποινική αποζημίωση» (punitive damages), όπως αυτή είναι γνωστή στο αγγλοσαξωνικό δίκαιο, είναι αντίθετη με την ελληνική δημόσια τάξη, στην ειδική περίπτωση που αλλοδαπό δικαστήριο επιδικάσει τέτοια αποζημίωση και ζητείται η εκτέλεση αυτής στην Ελλάδα. Κατά τη διάταξη του άρθρου 905 παρ. 2 ΚΠολΔ «το μονομελές πρωτοδικείο κηρύσσει εκτελεστό τον αλλοδαπό τίτλο, εφόσον είναι εκτελεστός κατά το δίκαιο του τόπου όπου εκδόθηκε και δεν είναι αντίθετος προς τα χρηστά ήθη ή προς τη δημόσια τάξη». Επίσης κατά τη διάταξη του άρθρου 323 αρ. 5 ΚΠολΔ (στην οποία παραπέμπει και η διάταξη του άρθρου 905 παρ. 3 ΚΠολΔ) απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου ισχύει και αποτελεί δεδικασμένο στην Ελλάδα, αν μεταξύ άλλων «δεν είναι αντίθετη προς τα χρηστά ήθη ή προς τη δημόσια τάξη». Από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται προκειμένου απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου να εκτελείται στην Ελλάδα είναι να μην αντίκειται στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη. Όπως γίνεται γενικά δεκτό, υπάρχει αντίθεση στη δημόσια τάξη, όταν η δοθείσα από την αλλοδαπή απόφαση λύση αναπτύσσει στην ελληνική επικράτεια έννομες συνέπειες που αντιτίθενται ευθέως στις θεμελιώδεις αρχές της ελληνικής έννομης τάξης, ήτοι τις κρατούσες...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.