ΤρΔΠρΚερκύρας 141 /2005

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2006, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Μαρκάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ. Εισηγήτρια: Μ. Τσεγγελίδου, Πρωτοδίκης Δ.Δ. Δικηγόροι: Α. Κώτση, Σ. Μανδέλλας Σύνταξη γήρατος Ο.Γ.Α. Βάσει του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/1971 του Συμβουλίου, ο οποίος εφαρμόζεται και επί ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. για την απονομή συντάξεως γήρατος ασφαλισμένου που έχει διανύσει ασφαλιστικές περιόδους σε διάφορα κράτη μέλη, ο αρμόδιος φορέας του κράτους μέλους που τελικώς απονέμει τη σύνταξη, λαμβάνει υπόψιν του τις περιόδους ασφαλίσεως που πραγματοποιήθηκαν υπό την νομοθεσία κάθε άλλου κράτους μέλους, τόσο για τη θεμελίωση όσο και για τον καθορισμό του ποσού της συντάξεως, σαν να πρόκειται για περιόδους που πραγματοποιήθηκαν υπό τη νομοθεσία που εφαρμόζει. 1. Επειδή με την κρινομένη προσφυγή, η οποία νομίμως φέρεται σε νέα συζήτηση μετά την έκδοση της 51/2004 προδικαστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της υποθέσεως, προκειμένου να προσκομισθούν έγγραφα στοιχεία από τον καθ΄ ου Οργανισμό, ο προσφεύγων ζητεί, να ακυρωθεί η 79.123/2002 απόφαση, την οποία εξέδωσε το προβλεπόμενο από το άρθρο 40 του Καταστατικού Ασφαλίσεως και Συνταξιοδοτήσεως Αγροτών (Π.Δ. 78/1998, ΦΕΚ Α΄ 72), αρμόδιο όργανο εκδικάσεως ενστάσεων του Ο.Γ.Α., με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση του προσφεύγοντος κατά της .../1999 αποφάσεως του Προϊσταμένου του Τμήματος Η2 Διεθνών Σχέσεων, με την οποία...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.