ΤρΔΠρΚερκύρας 23 /2005

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2006, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Μαρκάκη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. Εισηγήτρια: Μ. Τσεγγελίδου, Πρωτοδίκης Δ.Δ. Δικηγόροι: Β. Διαμάντης, Σ. Μανδέλλας Σύνταξη γήρατος Ο.Γ.Α. Δικαιούται συντάξεως Ο.Γ.Α. λόγω γήρατος αγρότισσα, στην κυριότητα της οποίας περιήλθε ο γεωργικός κλήρος του αποβιώσαντος πατρός της, που ανέρχεται σε 28 στρέμματα, ο οποίος αποτελεί έκταση επαρκή προς συντήρηση γεωργικής οικογενείας, βάσει αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, η οποία έκρινε ότι η ενισταμένη εκμεταλλεύεται αυτοπρόσωπα τον γεωργικό κλήρο του αποβιώσαντος πατρός της, διαμένουσα κατά τακτά χρονικά διαστήματα στον τόπο αυτό. 1. Επειδή με την κρινομένη προσφυγή, η οποία νομίμως φέρεται σε νέα συζήτηση μετά την έκδοση της 181/2003 προδικαστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της υποθέσεως, προκειμένου να προσκομισθούν έγγραφα στοιχεία από αμφοτέρους τους διαδίκους, η προσφεύγουσα ζητεί να ακυρωθεί η .../11.3.2002 απόφαση, την οποία εξέδωσε το προβλεπόμενο από το άρθρο 40 του Καταστατικού Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών (Π.Δ. 78/1998, ΦΕΚ Α΄ 72), αρμόδιο όργανο εκδικάσεως ενστάσεων του Ο.Γ.Α. Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε η ένσταση της προσφευγούσης κατά της .../2001 αποφάσεως του Προϊσταμένου του Τμήματος Α1 Συντάξεων Γήρατος του Ο.Γ.Α., με την οποία είχε απορριφθεί προηγουμένως η από 20.9.1999 αίτησή της, προκειμένου να της χορηγηθεί σύνταξη γήρατος από τον ως άνω Οργανισμό....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.