ΜΠρΚερκύρας 14 /2006 Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2006, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Κ. Ράπτη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δικηγόροι: Ι. Γεωργούδης, Γ. Χειρδάρης Αναστολή πλειστηριασμού ακινήτου. Κατ΄ άρθρο 39 του Ν. 3259/2004, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναπροσαρμόσουν το ύψος των απαιτήσεών τους, ώστε να μην υπερβαίνει το τριπλάσιο του ληφθέντος δανείου, επιπλέον δε να μην προσχωρήσουν σε έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξή τους ούτε σε συνέχιση των διαδικασιών που έχουν ήδη αρχίσει μέχρι 31.12.2004 ή εφ΄ όσον εκκρεμεί η αίτηση για συνομολόγηση της ρύθμισης ή για όσο χρόνο ο οφειλέτης είναι ενήμερος, προσδιορίζοντας ότι η αποπληρωμή της προκύπτουσας οφειλής πρέπει να έχει διάρκεια 5 έως 7 ετών, εκ των οποίων τα 2 έτη θα αποτελούν περίοδο χάριτος και η αποπληρωμή θα γίνει σε ισόποσες περιοδικές δόσεις. Οι αιτούντες, με την υπό κρίση αίτησή τους ζητούν να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και συγκεκριμένα του πλειστηριασμού ακινήτου συνιδιοκτησίας τους, που ορίσθηκε να διεξαχθεί στις 11.1.2006 και ο οποίος επισπεύδεται από την καθ’ ης η αίτηση σε βάρος τους, δυνάμει της υπ’ αριθμ. ...4/17.10.2005 επαναληπτικής περίληψης έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Κέρκυρας Ν.Τ., για την σε βάρος τους ικανοποίηση χρηματικής της αξίωσης, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής τους που νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκησαν κατά της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.