ΕιρΚερκύρας 132 /2006 Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2006, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Μπλάντας, Ειρηνοδίκης Δικηγόροι: Σ. Αλαμάνος, Δ. Παϊπέτης Για τη λήψη αποζημίωσης συνεπεία της κατ΄ άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 435/1976, όπως ισχύει, αποχώρησης εργατοτεχνιτών ή αποχώρησης ή απομάκρυνσης υπαλλήλων από την εργασία τους απαιτείται ο μισθωτός να έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησής του από το ΙΚΑ ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό και να αποχώρησε ή προκειμένου περί υπαλλήλου, να αποχώρησε ή να απομακρύνθηκε από τον εργοδότη του από την εργασία του μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησής του με πλήρη σύνταξη γήρατος. Αν δεν οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν συντρέχουν σωρευτικά, δεν θεμελιώνεται αξίωση του μισθωτού προς απόληψη αποζημίωσης, η δε αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 3198/1955 αρχίζει σε περίπτωση αποχώρησης, από τότε που ο μισθωτός έχοντας συμπληρώσει τις προϋποθέσεις λήψης πλήρους συντάξεως γήρατος και διαρκούσης της συμβάσεως εργασίας δηλώνει στον εργοδότη του τη βούλησή του να αποχωρήσει από την εργασία, αφ΄ ότου και η σύμβαση εργασίας λύεται. Υπολογισμός αποζημίωσης. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του N. 435/1976 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων εργατικών νόμων κ.λπ.», με το οποίο αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8 του Ν. 3198/1955, που είχε προστεθεί με την παρ. 4 του άρθρου 8 του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.