ΕιρΚερκύρας 102 /2006 Ειδική Διαδικασία Διαφορών από αμοιβές για παροχή εργασίας

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2006, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Μπλάντας, Ειρηνοδίκης Δικηγόρος: Σ. Κούστας Η σύμβαση ανάθεσης σε διπλωματούχο μηχανικό της εκπόνησης μελέτης και της επίβλεψης τεχνικού έργου έχει χαρακτήρα μίσθωσης έργου, δεδομένου ότι οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στο τελικό αποτέλεσμα παράδοσης της μελέτης που εκπονήθηκε καθώς και στο αποτέλεσμα της επίβλεψης που είναι η κατά τα συμβατικά στοιχεία, την επιστήμη και τους κανόνες της τέχνης έντεχνη, εμπρόθεσμη και οικονομική εκτέλεση των επιμέρους εργασιών του όλου έργου και όχι η εργασία που καταβάλλεται για την εκτέλεσή τους ως περιεχόμενο της σχετικής σύμβασης. Για τη θεμελίωση αξίωσης αμοιβής μηχανικού λόγω σύνταξης μελέτης δεν απαιτείται ως συστατικός τύπος ύπαρξης σχετικής έγγραφης εντολής του εργοδότη. Σε περίπτωση άρνησης από δυστροπία ή καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής μηχανικού από εκείνον που του ανέθεσε τη σύνταξη μελέτης, το Τεχνικό Επιμελητήριο δικαιούται να επιδιώξει την είσπραξή της διά της δικαστικής οδού, υποκαθιστάμενο αυτοδικαίως στα δικαιώματα του δικαιούχου μηχανικού. Η σύμβαση με την οποία ανατίθεται σε διπλωματούχο μηχανικό η εκπόνηση μελέτης και η επίβλεψη τεχνικού έργου φέρει το χαρακτήρα της μίσθωσης έργου, διότι οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στο τελικό αποτέλεσμα παράδοσης της μελέτης που εκπονήθηκε, όπως και στο αποτέλεσμα της επίβλεψης, που είναι η κατά τα συμβατικά στοιχεία, την επιστήμη και τους κανόνες της τέχνης, έντεχνη, εμπρόθεσμη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.