ΕιρΚερκύρας 63 /2006 Τακτική Διαδικασία

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2006, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Μπλάντας, Ειρηνοδίκης Δικηγόροι: Ε. Τσαγκαλίδου, Ε. Φίλιππας Σε περίπτωση μίσθωσης έργου για την ευδοκίμηση της αγωγής του εργολάβου, με την οποία ζητείται επιδίκαση της αμοιβής του, απαιτείται αυτός να επικαλεστεί και αποδείξει την καταρτισθείσα σύμβαση, ήτοι το έργο που είχε συμφωνήσει, την αμοιβή του για αυτό και το χρόνο παράδοσής του καθώς και ότι το έργο εκτελέστηκε και παραδόθηκε στον εργοδότη ή προσφέρθηκε σε αυτόν. Ο τελευταίος όρος δεν απαιτείται σε περίπτωση που ο προορισμός του έργου στον εργοδότη ολοκληρώνεται με μόνη την αποπεράτωση των εργασιών εκτέλεσής του. Η ευθύνη του εργολάβου για πλημμελή εκπλήρωση της παροχής στη σύμβαση έργου διέπεται εξ ολοκλήρου από τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 688-690 ΑΚ και όχι από τις γενικές διατάξεις περί πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις των άρθρων 374-378 ΑΚ. Όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 681 και 694 ΑΚ σε περίπτωση μίσθωσης έργου, για την ευδοκίμηση της αγωγής του εργολάβου, με την οποία ζητά την επιδίκαση της αμοιβής του απαιτείται να επικαλεστεί αυτός και να αποδείξει την καταρτισθείσα σύμβαση, ήτοι το έργο που είχε συμφωνήσει, την αμοιβή του γι’ αυτό και το χρόνο της παράδοσής του και ότι το έργο εκτελέστηκε και παραδόθηκε στον εργοδότη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.