ΕιρΚερκύρας 13 /2006 Τακτική Διαδικασία

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2006, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Π. Μουτρουπίδου, Ειρηνοδίκης Δικηγόροι: Κ. Βαρδουνιώτης, Α. Δελλάρτας Η χρησικτησία για απόκτηση πραγματικής δουλείας διόδου, ο χρόνος της οποίας είναι εικοσαετής, δεν μπορεί να αρχίσει πριν ο χρησιδεσπόζων καταστεί κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου και συνεπώς, αν τούτο γίνεται με έκτακτη χρησικτησία, πριν συμπληρωθεί εικοσαετής διανοία κυρίου νομή αυτού στο δεσπόζον, μετά τη συμπλήρωση της οποίας και μόνο μπορεί κατά νόμο να ασκήσει οιονεί νομή διανοία δικαιούχου πραγματικής δουλείας διόδου στο δουλεύον ακίνητο, αφού η εν λόγω δουλεία συνιστάται υπέρ του εκάστοτε κυρίου του δεσπόζοντος ακινήτου, για την κτήση κυριότητας του οποίου με έκτακτη χρησικτησία απαιτείται εικοσαετής διανοία κυρίου νομή. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 1118, 1119, και 1121 ΑΚ μπορεί να αποκτηθεί επί ακινήτου εμπράγματο δικαίωμα υπέρ του εκάστοτε κυρίου άλλου ακινήτου, που να παρέχει σ’ αυτόν ωφέλεια, δηλαδή πραγματική δουλεία (ΑΠ 1368/1994 ΝοΒ 44,428). Οι διατάξεις για τη μεταβίβαση ακινήτων με συμφωνία και για τη χρησικτησία ακινήτων εφαρμόζονται αναλόγως και στη σύσταση πραγματικών δουλειών. Έτσι και οι πραγματικές δουλείες συνιστώνται με δικαιοπραξία, αλλά και με χρησικτησία. Επομένως η μερική φυσική εξουσία επί ξένου ακινήτου, δηλαδή αυτή που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες χρησιμότητές του, τέτοιες που να αποτελέσουν περιεχόμενο δουλείας, όταν ασκείται με διάνοια δικαιούχου (οιονεί νομή) υπέρ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.