Πόρισμα: Καθορισμός δικηγορικών αμοιβών

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2006, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Α. Τάκης Ειδικός Επιστήµων: Χ. Χατζή Bοηθός Επιστήµων: Α.-Γ. Ράλλης Στερείται νοµοθετικού ερείσµατος ως εκδοθείσα χωρίς νοµοθετική εξουσιοδότηση απόφαση Διοικητικού Συµβουλίου Δικηγορικού Συλλόγου, η οποία καθορίζει δικηγορικές αµοιβές για παράσταση σε δίκη συναινετικής προσηµείωσης στο Μονοµελές Πρωτοδικείο υψηλότερες των καθοριζοµένων διά των εκάστοτε κοινών απο-φάσεων των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιο-σύνης, αποκλειστικώς αρµοδίων για την έκδοση των σχετικών διατάξεων. Επί της υπ’ αριθ. πρωτ. .../2003 αναφοράς της κ. …, ο Συνήγορος του Πολίτη, ολοκληρώνοντας τη σχετική έρευνα του, συνέταξε και απευθύνει στους συναρµόδιους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονοµίας & Οικονοµικών, καθώς και το Διοικητικό Συµβούλιο (ΔΣ) του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου (ΔΣΗ) το παρόν πόρισµα, σύµφωνα µε το άρθρο 4 § 6 Ν. 3094/2003: Ι. Η κ. … διαµαρτυρήθηκε µε την ερευνηθείσα αναφορά της, επειδή, για παράσταση σε δίκη συναινετικής προσηµείωσης στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου, προκατέβαλε αµοιβή στον παραστάντα δικηγόρο κατά πολύ υψηλότερη της νόµιµης προεισπραττόµενης αµοιβής που προβλέπεται για τους δικηγόρους της υπόλοιπης Χώρας (πλήν των υπολοίπων Δικηγορικών Συλλόγων της Κρήτης, καθώς και της Ρόδου, της Κώ και της Χαλκίδας).- ΙΙ. Ο Συνήγορος του Πολίτη κατέληξε, ύστερα απο σχετική έρευνά του στα εξής συµπεράσµατα: της (αρχικής) έρευνας του ΣτΠ (υπ’ αριθ. πρωτ. 20898.03.2.1/15.5.2004 έγγραφο ΣτΠ): α) Η επίµαχη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.