Γνωμοδότηση 2 /2006

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2006, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων σε διαδικτυακό τόπο δικαστηρίου. Υποχρέωση ανωνυμοποίησης των προσωπικών δεδομένων των διαδίκων και λοιπών εμπλεκομένων προσώπων. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν καταλαμβάνει και τα πρόσωπα που αποτελούν τη σύνθεση του δικαστηρίου και τους πληρεξουσίους δικηγόρους, αφού για τα πρόσωπα αυτά γίνεται δεκτό ότι υπερισχύει ο δημόσιος ρόλος τους στα πλαίσια διεξαγωγής της δίκης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπέβαλε στην Αρχή αίτημα για γνωμοδότηση σχετικά με τη θέσπιση ειδικών διατάξεων που προτείνει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αντικείμενο των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η δημοσίευση στο διαδίκτυο των αποφάσεων και πράξεων του Συμβουλίου της Επικρατείας ενόψει της δημιουργίας διαδικτυακής πύλης μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η πρόσβαση στη νομολογία του Δικαστηρίου καθώς και η παρακολούθηση της πορείας των εκκρεμών υποθέσεων. Ειδικότερα, προτείνεται η δημοσίευση χωρίς προηγούμενη ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων των προσώπων που αναφέρονται στις αποφάσεις ή πράξεις και μόνο σε περίπτωση ειδικής αίτησης του ενδιαφερομένου η ανωνυμοποίηση θα γίνεται δεκτή με πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου ή του αρμόδιου σχηματισμού. Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως μέχρι την ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης. Για παλαιότερες αποφάσεις ή πράξεις προβλέπεται η υποβολή ανάλογης αίτησης μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων. Τέλος, προτείνεται η ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.