Απόφαση 33 /2006

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2006, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Είναι ανεπίτρεπτη η δημιουργία και λειτουργία αρχείου με συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικών με τον προσδιορισμό της ηλικίας εργαζομένων με σκοπό την καταγγελία των εργασιακών συμβάσεών τους για λόγους που συνδέονται αποκλειστικά με την ηλικία καθενός εξ αυτών και διακρίνονται σαφώς από τις περιπτώσεις εκείνες, όπου διάταξη νόμου προβλέπει ρητά την αυτοδίκαιη λήξη εργασιακής σχέσης λόγω συνταξιοδότησης του εργαζομένου συνεπεία συμπληρώσεως συγκεκριμένου ορίου ηλικίας. Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω: Με το υπ’ αρ. ... (με αρ. πρωτ. Αρχής ... έγγραφό της, η ...(Υπηρεσία) υπέβαλε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το ερώτημα εάν νομιμοποιείται, στη βάση των διατάξεων του Ν. 2472/1997, να ζητήσει, από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς (Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης – ΤΣΠΕΑΘ και Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου – ΤΑΙΣΥΤ), τη χορήγηση στοιχείων, σχετικά με το χρόνο ασφάλισης των απασχολούμενων στην εν λόγω υπηρεσία δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με το εν λόγω έγγραφο, η ...(Υπηρεσία) προέβαλε ως σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των κρίσιμων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα την ανάγκη ενημέρωσης των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των ενδιαφερομένων δημοσιογράφων. Με νεότερο έγγραφο της (με αρ. πρωτ. Αρχής ...), η ... (Υπηρεσία) προσδιόριζε τον εν λόγω σκοπό ως εξής: «(…)...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.