ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2006, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Αγωγή. Το ειδικό έννομο συμφέρον για την έγερση αναγνωριστικής αγωγής συνίσταται στην εξασφάλιση της βεβαιότητας με το δεδικασμένο της μέλλουσας να εκδοθεί αναγνωριστικής απόφασης αναφορικά με την επίδικη έννομη σχέση. Επομένως, δεν συντρέχει έννομο συμφέρον για την άσκηση τέτοιας αγωγής, όταν η μέλλουσα να εκδοθεί δικαστική απόφαση δεν πρόκειται να δημιουργήσει δεσμευτική βεβαιότητα με το δεδικασμένο της αναφορικά με το αντικείμενο της έριδας των διαδίκων. ΕφΚερκύρας 16/2006, σ. 99. Αγωγή. Όταν ασκείται καταψηφιστική αγωγή, στην οποία αναγκαία ενυπάρχει και αναγνωριστικό αίτημα συνιστάμενο στο έννομο συμφέρον του διαδίκου να αναγνωρισθεί η έννομη σχέση, από την οποία απορρέει η αιτουμένη από αυτόν καταψήφιση, είναι δυνατός ο περιορισμός του αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό υπό την προϋπόθεση ότι το έννομο συμφέρον πρέπει να απορρέει από την αυτή έννομη σχέση και από το ίδιο υπό αμφισβήτηση δικαίωμα. ΠΠρΚερκύρας 130/2003, σ. 116. Αδικοπραξία. Η υπαίτια ζημιογόνα πράξη ή παράλειψη, με την οποία παραβιάζεται η σύμβαση είναι δυνατόν, πέραν της αξίωσης από τη σύμβαση, να στηρίξει και αξίωση από αδικοπραξία, αν και χωρίς τη συμβατική σχέση διαπραττόμενη θα ήταν παράνομη ως αντικείμενη στην επιβαλλόμενη από τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια υποχρεούται να...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.