Τεύχος 7/2007, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

ISSN: 1109-3323
Έτη: 10
Τεύχη: 10
Άρθρα: 678

Πρώτο Μέρος

Άρθρα - Μελέτες

Δεύτερο Μέρος

Δικαστικές αποφάσεις – Ανεξάρτητες Αρχές

Συμβούλιο της Επικρατείας
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας
Εφετείο Κέρκυρας
Πολυμελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας
Μονομελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας
Ειρηνοδικείο Κέρκυρας
Συνήγορος του Πολίτη
Συνήγορος του Καταναλωτή
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ