ΤρΔΠρΚέρκυρας 112/2006

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2007, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Μαρκάκη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. Εισηγητής: Φ. Βαρεμένος, Πρωτοδίκης Δ.Δ. Δικηγόρος: Α. Νάκος Κατά τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής, που προβλέπεται από το άρθρο 30 παρ. 5 του ΚΒΣ, η οποία κρίνει μετά από αίτηση του επιτηδευματία για το ζήτημα της απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων αυτού από τον Προϊστάμενο της οικείας ΔΟΥ απαιτείται ορισμός εισηγητή. Η μη τήρηση του ουσιώδους αυτού τύπου καθιστά την απόφαση της Επιτροπής μη νόμιμη και την καταλογιστική του φόρου πράξη της οικείας φορολογικής αρχής που στηρίζεται σε αυτήν νομικώς πλημμελή και ακυρωτέα. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, η οποία νομίμως φέρεται προς περαιτέρω συζήτηση κατόπιν εκδόσεως των 157/2002, 229/2003, 182/2004 και 252/2005 αποφάσεων του Δικαστηρίου τούτου, επιδιώκεται η ακύρωση: α) της 4/12.8.1998 πράξης προσδιορισμού αποτελεσμάτων, διαχειριστικής περιόδου 1.7.1989 έως 30.6.1990, της Προϊσταμένης της Α΄ ΔΟΥ Κέρκυρας, με την οποία τα καθαρά κέρδη της προσφεύγουσας εταιρίας προσδιορίστηκαν εξωλογιστικά στο ποσό των 5.540.787 δρχ., έναντι του ποσού του 1.682.735 δρχ., που προέκυπτε από τα βιβλία της και β) του 6/12.8.1998 σημειώματος εκκαθάρισης και υπολογισμού εισφοράς του άρθρου 12 του Ν 1884/1990, που εξέδωσε για την ίδια ως άνω διαχειριστική περίοδο η ανωτέρω Προϊσταμένη και με το οποίο επέβαλε στην εταιρία εισφορά ποσού 270.063 δρχ. αντιστοιχούντος...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.