ΤρΔΠρΚέρκυρας 139/2007

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2007, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

(Μεταβατική έδρα Ηγουμενίτσας) Πρόεδρος: Α. Μαρκάκη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. Εισηγητής: Χ. Κούλης, Πάρεδρος Δ.Δ. Δικηγόροι: Α. Γιωγλή, Ά. Φάτσιος, Σ. Μανδέλλας Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 929 και 930 ΑΚ προκύπτει η δυνατότητα, για τον παθόντα, να ασκήσει από τώρα αγωγή για την επιδίωξη μέλλουσας ζημίας του, έστω και αν ακόμη δεν έχει επέλθει η τελευταία και επομένως δεν έχει πληρωθεί ένας όρος του πραγματικού του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου. Ειδικότερα, η αποζημίωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει εισοδήματα από επαγγελματική δραστηριότητα, την οποία προβλέπεται ότι θα ασκούσε στο μέλλον ο παθών με πιθανότητα και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, όμως λόγω της βλάβης του από την αδικοπραξία δεν θα μπορέσει να πράξει τούτο. 1. Επειδή, με την κρινόμενη αγωγή, για την οποία καταβλήθηκε το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου μετά των υπέρ τρίτων επιβαρύνσεων (σχετ. τα υπ’ αριθμ. ... σειράς ΣΤ’ διπλότυπο είσπραξης τύπου Α’ της ΔΟΥ Α’ Ιωαννίνων, καθώς και το υπ’ αριθμ. ... σειράς ΣΤ’ διπλότυπο είσπραξης τύπου Α’ της ΔΟΥ Ηγουμενίτσας), ζητείται να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, ευθυνόμενοι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο, να καταβάλουν στον ενάγοντα, νομιμοτόκως, συνολικά το χρηματικό ποσό των 97.160.000 δραχμών (και όχι 90.360.000 δραχμές, όπως εκ παραδρομής αναγράφεται στο δικόγραφο της αγωγής), ήτοι...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.