ΤρΔΠρΚέρκυρας 158/2007

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2007, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Φ. Βαρεμένος, Προεδρεύων Πρωτοδίκης Δ.Δ. Εισηγήτρια: Μ. Τσεγγελίδου, Πρωτοδίκης Δ.Δ. Δικηγόροι: Χ. Κουρής, Α. Δαγκλή Προκειμένου να παρασχεθεί στον ενδιαφερόμενο η ευχέρεια, όπως παραστεί κατά την ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής συζήτηση της υποθέσεώς του, πρέπει αυτός να προσκαλείται προς τούτο από το ΙΚΑ διά προσκλήσεως, η οποία να αναφέρει τον τόπο και το χρόνο της συνεδριάσεως της Επιτροπής. Η επίδοση μπορεί να γίνει είτε με παράδοση της πρόσκλησης στον ενδιαφερόμενο από υπάλληλο του ΙΚΑ είτε ταχυδρομικά. Ο τύπος αυτός είναι ουσιώδης και η μη τήρησή του επάγεται ακυρότητα της σχετικής διαδικασίας. Περαιτέρω, η συντασσομένη απόδειξη παραλαβής (αποδεικτικό), για να είναι έγκυρη, πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να περιέχει ορισμένα ουσιώδη στοιχεία, όπως είναι η ημερομηνία επιδόσεως, καθώς και το ονοματεπώνυμο του προσώπου, στο οποίο επιδόθηκε το έγγραφο. 1. Επειδή, με την κρινομένη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. τα ... και ... Σειράς Α΄ ειδικά έντυπα καταβολής του), η προσφεύγουσα ΠΑΕ ζητεί να ακυρωθεί η .../13.12.1999 απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (ΤΔΕ) του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Κερκύρας, κατά το μέρος που με αυτήν απορρίφθηκε ενδικοφανής προσφυγή (ένστασή) της αφενός μεν κατά των ... και .../1.9.1998 Πράξεων Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ), με τις οποίες επιβλήθηκαν σε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.