ΕφΚέρκυρας 25/2007

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2007, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Γ. Αναστασάκος, Προεδρεύων Εφέτης Εισηγήτρια: Α. Κόφφα Δικηγόροι: Α. Βραδής, Φ. Μπρεντόης Αγωγή διατροφής ανηλίκων τέκνων. Γίνεται μερικώς δεκτή η ένσταση συνεισφοράς στη διατροφή του ανηλίκου που υπέβαλε ο εναγόμενος πατέρας, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα άρθρα 1390 και 1489 εδ. β’ ΑΚ για την κάλυψη των αναγκών του ανηλίκου τέκνου τους είναι κατ’ αρχήν υπόχρεοι και οι δύο γονείς ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Η έφεση που κρίνεται, στρέφεται κατά της με αρ. 91/2006 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, με την οποία έγινε κατά ένα μέρος δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη η αγωγή της ενάγουσας - εφεσίβλητης κατά του εναγομένου - εκκαλούντος περί επιδικάσεως διατροφής του υπό την επιμέλειά του ανηλίκου τέκνου τους. Η έφεση, αφού ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, συντρέχουν δε όλες οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, πρέπει να ερευνηθεί κατ’ ουσίαν. Από τις ένορκες στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων και απ’ όλα γενικά χωρίς εξαίρεση τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, μεταξύ των οποίων και φωτογραφίες, η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητήθηκε αποδείχτηκαν τα παρακάτω: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο στο Σ. Κέρκυρας στις 4.12.1993, από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο, τον Κ. ηλικίας σήμερα 10 περίπου ετών και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.