ΕφΚέρκυρας 30/2007

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2007, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Γ. Αναστασάκος, Προεδρεύων Εφέτης Εισηγητής: Θ. Γκατζογιάννηs Δικηγόροι: Α. Μιντζήλας, Αικ. Χάρη Η χρησιμοποίηση του βοηθού, στον οποίο ο οφειλέτης παρέχει την ευχέρεια να αναμειχθεί στον κύκλο της βαρύνουσας αυτόν υποχρέωσης σύμφωνα με τη φύση, το είδος και το σκοπό της ενοχής, προβαίνοντας σε εκπλήρωση αυτής για λογαριασμό εκείνου, ιδρύει την κατ’ άρθρο 334 ΑΚ πρόστηση. Συνεπώς, η δραστηριότητα του βοηθού εντάσσεται στο χώρο δράσης και κινδύνου του οφειλέτη σχετικά με την υποχρέωση που τον βαρύνει, και όχι στον κύκλο δράσης του δανειστή. Ως βοηθός εκπληρώσεως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πρόσωπο που είναι ανεξάρτητος επιχειρηματίας, που έχει δική του εξειδικευμένη σφαίρα δραστηριότητας. Για να θεωρηθεί ένα τέτοιο πρόσωπο ως βοηθός εκπληρώσεως θα πρέπει ο οφειλέτης να το χρησιμοποιήσει για την εκπλήρωση της δικής του υποχρεώσεως ή να υποχρεούται να πραγματοποιήσει το διά της μεσολαβήσεως αυτού προσδοκώμενο αποτέλεσμα και όχι απλώς να θέσει στη διάθεση του δανειστή τις υπηρεσίες του εν λόγω προσώπου. Η υπό κρίση από 24.2.2005 (αρ. κατ. 44/2005) έφεση της ενάγουσας κατά της υπ’ αριθ. 190/2004 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας που απέρριψε την αγωγή της για αποζημίωση από σύμβαση εντολής, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 495, 513 παρ. 1, 517 και 518 παρ. 2 ΚΠολΔ)....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.