ΕφΚέρκυρας 49/2007

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2007, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Δ. Ευθυμιάδης Εισηγητής: Γ. Αναστασάκος Δικηγόροι: Σ. Δαλιάνης, Γ. Σιντόρης, Ά. Φάτσιος Απορρίπτεται η ανακοπή ερημοδικίας, διότι δεν πιθανολογήθηκε το είδος της ασθένειας, ο χρόνος που εκδηλώθηκε η ασθένεια και η διάρκειά της, ώστε να μπορεί το δικαστήριο να κρίνει αν αποτέλεσε ανυπέρβλητο κώλυμα, εξαιτίας του οποίου εμποδίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ανακόπτουσας να ενεργήσει ο ίδιος αυτοπρόσωπα ή με άλλο δικηγόρο, έστω και μη συνεργάτη του. Με την υπό κρίση ανακοπή ερημοδικίας (αιτιολογημένη), κατά της οριστικής αποφάσεως 124/2005 του Εφετείου Κέρκυρας, που εκδόθηκε ερήμην της ανακόπτουσας (ασφαλιστικής εταιρίας) κατά την ειδική διαδικασία που ακολουθείται για την επίλυση των διαφορών που αφορούν απαιτήσεις αποζημιώσεως για ζημίες που προκλήθηκαν από αυτοκίνητο, ζητείται να εξαφανιστεί η πιο πάνω απόφαση και να συζητηθεί εκ νέου η υπόθεση λόγω ανώτερης βίας (ασθένειας) στο πρόσωπο του πληρεξουσίου δικηγόρου που εκπροσώπησε την ανακόπτουσα στην πάνω δίκη. Η ανακοπή αυτή ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 495 παρ. 1-2, 501, 502 παρ. 1, 503 παρ. 1, 505 ΚΠολΔ). Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω η ουσιαστική βασιμότητα του προβαλλομένου λόγου ανακοπής. Από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα των διαδίκων πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Στις 14.1.2005, εκδικάστηκε στο Εφετείο Κέρκυρας έφεση κατά της οριστικής αποφάσεως 419/2003 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.