ΠΠρΚέρκυρας 104/2007

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2007, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Κ. Ράπτη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Εισηγητής: Α. Εκκλησίαρχος Δικηγόροι: Ε. Τσαγκαλίδου, Μ. Θαλασσινός, Α. Πέτσου, Μ. Φουσέκη Το κύρος της πληρεξουσιότητας δεν εξαρτάται από το κύρος της εσωτερικής ή βασικής σχέσης, εκτός αν η ύπαρξη ή το κύρος της βασικής σχέσης τεθεί ως αίρεση για το κύρος της πληρεξουσιότητας. Ωστόσο, η πληρεξουσιότητα δεν είναι τελείως ανεξάρτητη από την εσωτερική σχέση. Το περιεχόμενο και η έκταση της πρώτης προσδιορίζεται συνήθως από την τελευταία. Υπέρβαση των ορίων ή παρέκκλιση από τους όρους της εσωτερικής σχέσης θα συνιστά κατά κανόνα και υπέρβαση της πληρεξουσιότητας. Όσον αφορά την παύση της πληρεξουσιότητας, η παύση της εσωτερικής σχέσης επιδρά αυτομάτως, κατ’ αρχήν τουλάχιστον, και στην πληρεξουσιότητα, συνεπιφέρουσα παύση και αυτής, και μάλιστα από το χρόνο που θεωρείται καταργημένη η εσωτερική σχέση. Η περί πληρεξουσιότητας δήλωση βουλήσεως, μπορεί, όπως κάθε δικαιοπραξία, να είναι προϊόν πλάνης, απάτης ή απειλής και συνεπώς ακυρώσιμη. Αν καταρτίσθηκε ήδη η κύρια δικαιοπραξία, η ακυρωσία της πληρεξουσιότητας δεν καθιστά ακυρώσιμη και τη δικαιοπραξία αυτή, αλλά η ακύρωση της πληρεξουσιότητας αίρει εξ υπαρχής το προαπαιτούμενο της υπάρξεως εξουσίας αντιπροσωπεύσεως οπότε επέρχονται οι συνέπειες των άρθρων 229 επ. ΑΚ και ειδικότερα επί συμβάσεως επέρχεται ακυρότητα αυτής, εκτός αν ο αντιπροσωπευόμενος ενέκρινε τη δικαιοπραξία ή υπαναχώρησε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.