ΜΠρΚέρκυρας 74/2007

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2007, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Ειδική Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών Πρόεδρος: Κ. Ράπτη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Εισηγήτρια: Μ. Πράσσα Δικηγόροι: Σ. Δεσεγγρίνης, Κ. Σκολαρίκη Επί αγωγής με αντικείμενο την απόδοση χρήσης του μισθίου από περισσότερους του ενός συμμισθωτές, που είναι εκ της φύσης του αδιαίρετο, δημιουργείται μεταξύ των περισσότερων συμμισθωτών δεσμός αναγκαστικής ομοδικίας για το λόγο ότι η διαφορά αυτή επιδέχεται ενιαία μόνο ρύθμιση, με την έννοια ότι οι περισσότεροι μισθωτές είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τη χρήση του μισθίου από κοινού και δεν επιτρέπεται απόδοση εξ αδιαιρέτου μέρους του μισθίου, ούτε μερική καταγγελία και λύση της μίσθωσης. Οι διατάξεις του Ν 813/1978 «περί εμπορικών και ετέρων τινών κατηγοριών μισθώσεων», ήδη ΠΔ 34/1995, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και επί των μισθώσεων ακινήτων, οι οποίες καταρτίζονται με δήμους και κοινότητες ως εκμισθωτές, με την προϋπόθεση ότι οι μισθώσεις αυτές εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 αυτού, διότι ο παραπάνω νόμος, σε σχέση με τις προστατευόμενες μισθώσεις επαγγελματικής στέγης, περιέχει ρύθμιση ειδική (πρβλ. ΑΠ 1/1991 ΕΕΝ 1992,15, ΕφΠατρ 178/2004 ΔΕΕ 2004,1286). Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 253 παρ. 1 εδ. α΄ ΠΔ 410/1995 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας των ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε», το...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.