ΕιρΚέρκυρας 7/2007

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2007, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Ασφαλιστικά Μέτρα Πρόεδρος: Φ. Οικονομίδου, Ειρηνοδίκης Δικηγόροι: Σ. Σαββανή, Α. Λύχνου Η βασιμότητα της ανακοπής δεν ερευνάται από το δικαστήριο για τη χορήγηση της αναστολής, εκτός βεβαίως από την περίπτωση που η ανακοπή είναι πρόδηλα απαράδεκτη ή αόριστη ή νομικώς αβάσιμη. Πάντως κριτήριο για τη χορήγηση της αναστολής αποτελεί το αν κατά την κρίση του δικαστηρίου που δικάζει τη σχετική αίτηση, η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα, αν δηλαδή πιθανολογείται κίνδυνος δημιουργίας αμετάκλητων καταστάσεων ανεπίδεκτων παραμερισμού μετά την ενδεχόμενη αίσια έκβαση της δίκης για την ανακοπή. Περαιτέρω, για τη χορήγηση της αναστολής δεν απαιτείται πιθανολόγηση ευδοκίμησης λόγου της ανακοπής. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 632 παρ. 1 του ΚΠολΔ, ο οφειλέτης κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής, έχει το δικαίωμα μέσα σε δέκα πέντε εργάσιμες ημέρες από την επίδοσή της να ασκήσει ανακοπή, η οποία απευθύνεται στο δικαστήριο το οποίο είναι καθ’ ύλην αρμόδιο. Επίσης κατά την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, η άσκηση της προαναφερόμενης ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής, το δικαστήριο όμως που την εξέδωσε μπορεί, ύστερα από αίτηση του ανακόπτοντος, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του ΚΠολΔ, να χορηγήσει αναστολή, με εγγύηση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.