Διάκριση λόγω αναπηρίας στην εργασία - Εύλογες προσαρµογές - Κατανοµή βάρους απόδειξης - Αρµοδιότητες ΣΕΠΕ - Καταχρηστική άσκηση διευθυντικού δικαιώµατος εργοδότη

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2007, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Επιστολή της 6.10.2006, αριθµ. πρωτ.: 10310/2006 Ειδ. Επιστήµονας: Κ. Μπαρτζελιώτης Το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη περί μετάθεσης του εργαζομένου περιορίζεται κατ’ αρχήν από τις γενικές διατάξεις του αστικού δικαίου που απαγορεύουν την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Περαιτέρω, στο πεδίο εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, η άσκηση του εν λόγω διευθυντικού δικαιώματος συνιστά, κατ’ αρχήν, μια φαινομενικά ουδέτερη πρακτική, ενδέχεται όμως να θέσει έναν εργαζόμενο με αναπηρία σε μειονεκτική θέση συγκριτικά με τους άλλους εργαζομένους που φέρουν κατά τα λοιπά τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά. Σε μια τέτοια περίπτωση, η πρακτική αυτή ισοδυναμεί με έμμεση διάκριση, εκτός αν δικαιολογείται αντικειμενικά από έναν θεμιτό σκοπό και συνιστά μέσο πρόσφορο και αναγκαίο για την επίτευξή του ή εάν ο εργοδότης έχει λάβει όλα τα πρόσφορα και ενδεδειγμένα μέτρα εύλογων προσαρμογών που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος ή που αντισταθμίζονται από μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο πολιτικής υπέρ των ατόμων με αναπηρία, όπως επιτάσσει το άρθρο 10 του Ν 3304/2005 και 21 παρ. 6 του Συντάγματος. Α. ?ιεξαχθείσα έρευνα και αποτέλεσμα αυτής Όπως προκύπτει από το υπ’ αριθµ. 362 ?ελτίο Εργατικής ?ιαφοράς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, στις 17.5.2006 συζητήθηκε ενώπιον της επιθεωρήτριας εργασίας της Περ. ?/νσης του Σ.ΕΠ.Ε. η προσφυγή της κυρίας ... στο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.