ΣτΕ 810/2008 (Τμ. Δ΄)

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2008-2009, Οκτώβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος Δικαστές: Δ. Πετρούλιας, Ε. Νίκα, Σύμβουλοι Μ. Σωτηροπούλου, Μ. Αθανασοπούλου, Πάρεδροι Δικηγόρος: Κ. Μπουχάγιαρ Ακύρωση ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή συνεργείου καθαρισμού των χώρων Νοσοκομείου από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού. Ορθή η απόφαση της αναθέτουσας αρχής να ακυρώσει το διαγωνισμό μετά την έκδοση της κατακυρωτικής πράξεως καθώς λόγω αμφισημίας διατάξεως που περιέχεται στην προκήρυξη οι προσφορές που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενες εταιρίες δεν ήταν συγκρίσιμες. Μετά την άσκηση της κατ’ άρθρο 3 παρ. 2 Ν 2522/1997 προσφυγής από μία εκ των συμμετεχουσών εταιριών και την αμφισβήτηση της κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού, η διαδικασία αυτού κατέστη εκ νέου εκκρεμής. [...] 2. Επειδή, με την υπ’ αριθ. 2/2007 (αριθ. πρωτ. .../15.1.2007) διακήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας (Δ.Υ.ΠΕ. Ιονίων Νήσων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή συνεργείου καθαρισμού των χώρων του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισθείσα δαπάνη 362.000 ευρώ για το πρώτο έτος και 372.860 ευρώ για το δεύτερο έτος, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό, ο οποίος διενεργήθηκε στις 8.3.2007, έλαβαν μέρος τρεις εταιρίες, μεταξύ των οποίων και η αιτούσα. Με το από 26.3.2007 πρακτικό του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου (6η Συνεδρίαση, θέμα 9ο), κατόπιν εισηγήσεως της επιτροπής του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.