ΣτΕ ΕΑ 155/2008

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2008-2009, Οκτώβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος Δικαστές: Αικ. Χριστοφορίδου, Ηρ. Τσακόπουλος, Σύμβουλοι Αποκλεισμός εταιρίας από ανοικτό διαγωνισμό με την αιτιολογία ότι δεν πληροί τους όρους της προκήρυξης αφού στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς της δεν αναγράφεται αριθμητικώς παρά μόνο ολογράφως το ποσοστό έκπτωσης της 12ης Ομάδας και κατακύρωση του διαγωνισμού σε άλλη υποψήφια εταιρία. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης αυτής. Δεκτή η αίτηση καθώς από το συνδυασμό των διατάξεων της διακήρυξης του διαγωνισμού καθώς και των διατάξεων των άρθρων 6 & 7 ΠΔ 609/1985 προκύπτει ότι το νομικό πλαίσιο των διατάξεων της διακήρυξης αναγνωρίζει προτεραιότητα στην ολόγραφη αναγραφή των επί μέρους ποσοστών της έκπτωσης, η οποία είναι πολύ λιγότερο πρόσφορη σε αλλοιώσεις και συνεπώς διασφαλίζει την ύπαρξη διαφάνειας κατά τη διεξαγωγή των διαγωνισμών. Επομένως η αναγραφή επί μέρους ποσοστού έκπτωσης μόνο ολογράφως και όχι αριθμητικώς δεν συνεπάγεται κατά την έννοια της διακήρυξης της απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 1. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, για την άσκηση της οποίας έχει καταβ ληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθ. .../2007 ειδικό έντυπο παραβόλου σειράς Α΄), ζητείται η αναστολή της εκτέλεσης της υπ` αριθ. πρωτ. .../18.7.2007 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αχιλλείων Νομού Κερκύρας, η οποία εξεδόθη στο πλαίσιο ανοιχτής δημοπρασίας για την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.