ΕφΚέρκυρας 9/2009

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2008-2009, Οκτώβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Αλειφεροπούλου Μέλη: Ε. Παπαϊωάννου, Π. Παντελή (Εισηγήτρια) Δικηγόροι: Π. Τζοβάρας, Δ. Χρήστου Ο εργαζόμενος και παθών σε εργατικό ατύχημα μπορεί να ασκήσει αγωγή εναντίον του εργοδότη του για πλήρη αποζημίωση, μόνο αν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε δόλο του τελευταίου ή των προστηθέντων του, ή εφόσον δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις νόμων, κανονισμών ή διαταγμάτων που αφορούν τους όρους ασφαλείας των εργαζομένων, εφόσον ο εργαζόμενος δεν υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Έτσι, ο εργαζόμενος που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ και υπέστη εργατικό ατύχημα δικαιούται στις παραπάνω (εκτός δόλου) περιπτώσεις, μόνο τις παροχές που χορηγούνται από το ΙΚΑ, οπότε ο εργοδότης του απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για αποζημίωση του εργαζομένου, δηλαδή απαλλάσσεται από την ευθύνη για αποζημίωση βάση των διατάξεων του κοινού δικαίου (Αστικού Κώδικα). Η παραπάνω απαλλαγή δεν αφορά μόνο την περίπτωση που το εργατικό ατύχημα προκλήθηκε από ενέργεια ή παράλειψη του εργοδότη ή του εργαζομένου (παθόντος), αλλά και την περίπτωση που προκλήθηκε από ενέργεια ή παράλειψη των υπ’ αυτού προστηθέντων, καλύπτει δε η απαλλαγή αυτή και την περίπτωση που το ατύχημα οφείλεται στο ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών σχετικών με την ασφάλεια των εργαζομένων. Στην από 16.4.2007 αγωγή (αύξ. αριθ....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.