ΕφΚέρκυρας 19/2009

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2008-2009, Οκτώβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Αλειφεροπούλου Μέλη: Ε. Παπαϊωάννου (Εισηγήτρια), Π. Παντελή Δικηγόροι: Κ. Τζιβανίδης, Σ. Αλαμάνος Αναψηλάφηση. Μία εκ των προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν συμπλεκτικά για το παραδεκτό της αναψηλάφησης είναι και η ανωτέρα βία, ήτοι απρόβλεπτο εξωτερικό γεγονός, το οποίο δεν ήταν δυνατόν να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και συνέσεως. Τέτοια περίπτωση, μπορεί να είναι και η άγνοια υπάρξεως κρίσιμου εγγράφου (ιδιωτικού ή δημόσιου), εξαιτίας της οποίας ανακύπτει αδυναμία έγκαιρης προσκομιδής του. Δεν υπάγονται στην κατηγορία των κρίσιμων εγγράφων εκείνα, από τα οποία προκύπτει απλώς αρχή έγγραφης απόδειξης ή στα οποία μπορεί να θεμελιωθεί απλώς δικαστικό τεκμήριο, θα πρέπει δε να είναι νέα, όχι με την έννοια ότι έχουν συνταχθεί μετά τον τελεσίδικο τερματισμό της δίκης, αλλά με την έννοια ότι τώρα γίνεται για πρώτη φορά επίκληση και προσαγωγή τους. Αν δε η προσβαλλόμενη απόφαση στηρίζεται σε ψευδή κατάθεση μάρτυρα, επιτρέπεται αναψηλάφηση, εφόσον το ψεύδος αναγνωρίσθηκε με αμετάκλητη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. Το ένδικο μέσο της αναψηλάφησης επιτρέπεται στις περιοριστικά απαριθμούμενες στο άρθρο 544 ΚΠολΔ περιπτώσεις. Στην περίπτωση με αριθμό 7 του ως άνω άρθρου επιτρέπεται αναψηλάφηση, αν ο διάδικος βρήκε ή πήρε στην κατοχή του, μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, νέα κρίσιμα έγγραφα, τα οποία...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.