ΕφΚέρκυρας 12/2008

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2008-2009, Οκτώβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Σκούρτης Μέλη: Γ. Αναστασάκος, Α. Καραγιώργου - Μανέντη (Εισηγήτρια) Δικηγόροι: Α. Δελάρτας, Ε. Τσαγκαλίδου, Σ. Πανάρετος Σε περίπτωση που με τη μισθωτική σύμβαση δεν υπάρχει συμφωνία για την αναπροσαρμογή του μισθώματος ή αυτή έχει εξαρτηθεί από άκυρη ρήτρα, το μίσθωμα αναπροσαρμόζεται εκ του νόμου μετά πάροδο διετίας με δεδομένα αντικειμενικά και καθορίζεται στα αναφερόμενα ποσοστά επί της αντικειμενικής αξίας του μισθίου, αυτόματα, καθίσταται δε απαιτητό από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης όχλησης του εκμισθωτή, με την οποία αυτός μπορεί να ζητήσει το μίσθωμα στο ύψος που έχει αναπροσαρμοστεί αυτομάτως, και στη συνέχεια τις ετήσιες αυξήσεις στο 75% του τιμαρίθμου. Στην παραπάνω έγγραφη όχληση του εκμισθωτή, αρκεί να αναφέρεται το ποσό του μισθώματος το οποίο ο τελευταίος επιδιώκει, χωρίς να απαιτείται να παρατίθενται, οι διάφοροι συντελεστές ούτε ο τρόπος υπολογισμού του. Όταν όμως, λόγω άρνησης του μισθωτή προς καταβολή του καθοριζόμενου με τα άνω αντικειμενικά κριτήρια μισθώματος, η έγγραφη αυτή όχληση γίνεται για πρώτη φορά με την αγωγή, με την οποία ο εκμισθωτής ζητεί να αναγνωριστεί ότι το ύψος του μισθώματος ανέρχεται στο καθοριζόμενο από το νόμο ποσό με βάση την αντικειμενική αξία του μισθίου και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει τα αναπροσαρμοζόμενα και οφειλόμενα από την όχληση μισθώματα,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.