ΕφΚέρκυρας 27/2008

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2008-2009, Οκτώβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Σκούρτης Μέλη: Γ. Αναστασάκος, Α. Κόφφα (Εισηγήτρια) Δικηγόροι: Γ. Καλούδης, Α. Σκέμπρη Αυτοκίνητα. Συνυπαιτιότητα. Απόρριψη κονδυλίου περί ολοκληρωτικής καταστροφής οχήματος. Δαπάνες μίσθωσης ταξί. Προκειμένου για την αυτόματη μεταβίβαση της απαιτήσεως αποζημιώσεως του παθόντος και ασφαλισμένου άμεσα ή έμμεσα στο ΙΚΑ, στο τελευταίο, στην έκταση βέβαια που η αξίωση αυτή ανταποκρίνεται στις ασφαλιστικές του παροχές, πρέπει ο παθών ασφαλισμένος που υπέστη τροχαίο ατύχημα και ζητά εξαιτίας αυτού από τον υπόχρεο αποζημίωση επί πλέον αυτής που το ΙΚΑ υποχρεούται να του καταβάλλει, να προσκομίσει για το ορισμένο της αγωγής του τι του κατέβαλλε το ΙΚΑ, ή τι δικαιούται να λάβει απ’ αυτό σε σχέση με τις δαπάνες που υποβλήθηκε. Και τούτο προκειμένου να προκύψει η διαφορά των επιπλέον αυτών αξιώσεων οι οποίες, αρνουμένου του υπόχρεου, θα αποτελέσουν αντικείμενο άμυνας αυτού και ακολούθως έρευνας από το Δικαστήριο της ουσιαστικής ή μη βασιμότητας τους. [...] Από την ένορκη στο ακροατήριο του Πρωτο-δικείου κατάθεση της μάρτυρος του ενάγοντος (οι εναγόμενοι δεν εξέτασαν μάρτυρα) και τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται για να ληφθούν υπόψη, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, μεταξύ δε αυτών και αυτά τα οποία σχηματίστηκαν στην προηγηθείσα ποινική διαδικασία (ΑΠ 283/2003 Νόμος ΑΠ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.