ΕφΚέρκυρας 36/2008

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2008-2009, Οκτώβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Σκούρτης Μέλη: Γ. Αναστασάκος, Θ. Γκατζογιάννης (Εισηγητής) Δικηγόρος: Γ. Ντούγιας Αλληλοδιάδοχες συμβάσεις εργασίας. Πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος της απασχολήσεως του ενάγοντος με διάφορες ειδικότητες και σε ποικίλες εργασίες καθώς και του ικανού χρόνου που μεσολαβούσε μεταξύ της λήξεως κάθε φορά της μιας από τις αλληλοδιάδοχες συμβάσεις εργασίας, μέχρι την εκ νέου πρόσληψη και απασχόληση με τη νέα σύμβαση, δεν μπορεί να κριθεί βάσιμος ο ισχυρισμός του ενάγοντος ότι κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας του εναγομένου Δήμου. Πιστοποιητικό εργασίας. Άρνηση εργοδότη να παράσχει πιστοποιητικό εργασίας επειδή διαφώνησε με το περιεχόμενο, ειδικά ως προς το χρόνο εργασίας του εργαζομένου. Σύμφωνα με το άρθρο 524 παρ. 4 ΚΠολΔ σε περίπτωση ερημοδικίας του εφεσίβλητου που κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα για τη συζήτηση της έφεσης, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν και αυτός παρών. Στην προκειμένη περίπτωση, από την προσκομιζόμενη υπ’ αριθ. 365/9.8.2007 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας Α.Τ., την οποία επικαλείται και προσκομίζει ο εκκαλών, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της από 31.5.2007 (αρ. κατ. 63/5.6.2007) έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 153/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, με την πράξη ορισμού δικασίμου της αναφερομένης στην αρχή της παρούσας και κλήση για να εμφανιστεί στη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.