ΕφΚέρκυρας 40/2008

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2008-2009, Οκτώβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Σκούρτης Μέλη: Γ. Αναστασάκος, Α. Καραγιώργου – Μανέντη (Εισηγήτρια) Δικηγόροι: Γ. Αγιώτατος, Σ. Δεσεγγρίνης Και στη σύμβαση έργου, είναι δυνατή η συρροή ενδοσυμβατικής ευθύνης από το άρθρο 690 ΑΚ και ευθύνης από αδικοπραξία, όταν η ενέργεια του εργολάβου που προκάλεσε τη ζημία και χωρίς τη συμβατική δέσμευση θα ήταν παράνομη, ως ενέχουσα προσβολή δικαιώματος το οποίο αντιτάσσεται κατά του ζημιώσαντος και το οποίο αυτός όφειλε να σεβαστεί. Ελαττώματα έργου. Πραγματικά περιστατικά. Μη νόμιμη η αγωγή, εφόσον η επικαλούμενη «παράνομη και υπαίτια» συμπεριφορά του εναγομένου, λόγω των κακοτεχνιών και της μη ολοκλήρωσης του έργου, διαπράχθηκε στα πλαίσια της σύμβασης και δεν συνιστά αδικοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ. Ευθύνη εργολάβου μετά την περάτωση του έργου. Καταγγελία σύμβασης έργου πριν την ολοκλήρωσή του από τον εργολάβο. Ι. Η υπαίτια ζημιογόνα συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) με την οποία παραβιάζεται η σύμβαση, και γεννά ενδοσυμβατκή ευθύνη του οφειλέτη, μπορεί, πέρα από την αξίωση που πηγάζει από τη σύμβαση, να θεμελιώσει και αξίωση από αδικοπραξία για αποζημίωση και περαιτέρω για χρηματική ικανοποίηση κατά τα άρθρα 914 και 932 του ΑΚ, όταν, και χωρίς τη συμβατική σχέση διαπραττόμενη, θα ήταν παράνομη, ως ενέχουσα προσβολή δικαιώματος το οποίο αντιτάσσεται κατά του ζημιώσαντος και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.