ΕφΚέρκυρας 97/2008

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2008-2009, Οκτώβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Σκούρτης Μέλη: Γ. Αναστασάκος (Εισηγητής), Θ. Γκατζογιάννης Δικηγόροι: Γ. Ντούγιας, Γ. Σιντόρης, Π. Μπέζας Προσωπικό – Οδηγοί λεωφορείων ΚΤΕΛ. Διαδι-κασία απόλυσης. Ο απολυόμενος οδηγός εντάσσεται αυτόματα στη δύναμη του ΚΤΕΛ, στο οποίο ανήκει το λεωφορείο από το οποίο απολύθηκε, κατά του οποίου και αποκτά αντίστοιχη αξίωση, εφόσον ο οδηγός έχει υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας του και έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών στον ίδιο ιδιοκτήτη λεωφορείου ενταγμένου στο ΚΤΕΛ. Η ελάχιστη αυτή 5ετής προϋπηρεσία στον ίδιο ιδιοκτήτη δυνατόν να διανύθηκε και σε προηγούμενους από τον απολύσαντα ιδιοκτήτες του λεωφορείου τους οποίους διαδέχθηκε ο τελευταίος με τη μεταβίβαση του λεωφορείου, με την οποία επέρχεται μεταβολή στο πρόσωπο του εργοδότη. Τη δικαιούμενη από τον απολυόμενο οδηγό υπό τις άνω προϋποθέσεις αποζημίωση του Ν 2112/1920 καταβάλλει ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου στον αρμόδιο προς αποζημίωση υπαλλήλων φορέα του ΚΤΕΛ. Σε περίπτωση μη προηγούμενης καταβολής της αποζημίωσης αυτής στον άνω φορέα, δεν προβλέπεται ακυρότητα της καταγγελίας, αλλά απλώς με αυτή θεμελιώνεται δικαίωμα του δικαιούχου φορέα να αξιώσει από τον εργοδότη-ιδιοκτήτη την σε αυτού καταβολή αυτής, υποκαθισταμένου έτσι αυτού εκ του νόμου στο σχετικό δικαίωμα του απολυθέντος οδηγού. [...] Υπό το καθεστώς των Συνταγμάτων που έχουν προϊσχύσει αναγνωριζόταν γενικώς ο θεσμός της νομοθετικής...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.