ΜΠρΚέρκυρας 300/2008

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2008-2009, Οκτώβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

(Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών) Πρόεδρος: Μ. Κορυφίδου Δικηγόροι: Ε. Τσαγκαλίδου, Ι. Τσίκλος, Ι. Γεωργούδης Ο εκμισθωτής δικαιούται να ζητήσει τα μισθώματα του υπολειπόμενου, μέχρι να λήξει η μίσθωση, χρόνου δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή δεν επέρχεται η λήξη της μισθωτικής σχέσης, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει καθώς η εγκατάλειψη του μισθίου δε γίνεται για κάποιο νόμιμο λόγο που να τη δικαιολογεί, η καταβολή δε του μισθώματος οφείλεται όχι για την πράγματι ασκούμενη χρήση, αλλά για τη δυνατότητα της άσκησης της χρήσης, την οποία παρέχει ο εκμισθωτής. Ο δε μισθωτής, εναγόμενος από τον εκμισθωτή για την καταβολή μισθώματος, προκειμένου να απαλλαγεί από την υποχρέωση του αυτή, αρκεί, κατ’ ένσταση, να ισχυριστεί και αποδείξει ότι, εξαιτίας πραγματικού ελαττώματος του μισθίου πράγματος ή έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας, εμποδίζεται η ελεύθερη και ανενόχλητη χρήση αυτού σε τέτοιο βαθμό ώστε το από τη μισθωτική σύμβαση δικαίωμά του για χρήση είναι πλέον χωρίς περιεχόμενο. Καταγγελία μίσθωσης ένεκα σπουδαίου λόγου. Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να λύσει πρόωρα τη σύμβαση μίσθωσης και τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αμέσως. Τα συγκροτούντα το σπουδαίο λόγο περιστατικά πρέπει να αποτελούν και περιεχόμενο της καταγγελίας. Κατά το άρθρο 574 ΑΚ με τη σύμβαση της μίσθωσης πράγματος ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.