ΕιρΚέρκυρας 209/2008

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2008-2009, Οκτώβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

(Ασφαλιστικά Μέτρα) Πρόεδρος: Φ. Οικονομίδου Δικηγόρος: Α. Δαγκλή Ασφαλιστικά μέτρα νομής. Για να είναι ορισμένη η αίτηση με την οποία ζητείται να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία της προσβληθείσας νομής πρέπει να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, το αντικείμενο της δίκης κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο, ότι ο αιτών κατά το χρόνο της διαταράξεως και επιδόσεως της αιτήσεως ήταν νομέας του επιδίκου, το είδος του αντικειμένου της προσβληθείσας νομής, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποτελούν διατάραξη της νομής ή αφαίρεση αυτής και ότι εξαιτίας της προσβολής αυτής υφίσταται επείγουσα περίπτωση για τη λήψη των αιτουμένων ασφαλιστικών μέτρων. Απορρίπτει την αίτηση λόγω αοριστίας. Από τις διατάξεις των άρθρων 111, 118 αρ. 4, 216 παρ. 1 και 688 παρ. 1 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι για να τηρηθεί η έγγραφη προδικασία, που με ποινή απαραδέκτου επιβάλλεται για κάθε αίτηση παροχής δικαστικής προστασίας, απαιτείται γενικώς μεν, να αναφέρεται στο δικόγραφο μεταξύ άλλων και το αντικείμενο αυτού κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο, ειδικώς δε, επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων να αναφέρονται συνοπτικά τα πραγματικά περιστατικά, που πιθανολογούν το δικαίωμα, για την εξασφάλιση ή διατήρηση του οποίου ζητείται το ασφαλιστικό μέτρο ή την κατάσταση της οποίας ζητείται η ρύθμιση. Προκειμένου για ασφαλιστικά μέτρα η τέτοια αξίωση του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.