ΣτΕ 2611/2010

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2010, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Θεοφιλοπούλου, Προεδρεύουσα Σύμβουλος Εισηγητής: Ν. Ρόζος, Σύμβουλος Δικηγόρος: Σ. Ορφανουδάκης Το πρόστιμο του άρθρου 5 του ΠΔ της 15.4.1988, που προβλέπεται ως διοικητική ποινή, εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, κατά τους ορισμούς της νομοθεσίας που διέπει την είσπραξη δημοσίων εσόδων. Κατά των καταλογιστικών όμως πράξεων του Δημοσίου, όπως η προσβαλλομένη απόφαση, προβλέπεται από το άρθρο 73 ΝΔ 356/1974 το ένδικο μέσο της ανακοπής, η αρμοδιότητα για την εκδίκαση της οποίας ανήκει στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Η ανακοπή αυτή αποτελεί παράλληλη προσφυγή, η οποία κωλύει την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως. Από τη θέση σε ισχύ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (17.7.1999), οι μονομερείς εκτελεστές πράξεις της Διοίκησης, που συνιστούν νόμιμο τίτλο κατ΄ άρθρο 2 παρ. 1 και 2α΄ ΝΔ 356/1974, δεν υπόκεινται πλέον σε ανακοπή, αν όμως οι εν λόγω πράξεις έχουν εκδοθεί πριν τη θέση σε ισχύ του ανωτέρω Κώδικα, εξακολουθούν να υπόκεινται στο ένδικο μέσο της ανακοπής. 1. Επειδή με την κρινομένη αίτηση ζητείται η ακύρωση της .../16.7.1997 αποφάσεως της Προϊσταμένης του Πολεοδομικού Γραφείου Κέρκυρας, με την οποία επιβλήθηκε στην αιτούσα πρόστιμο ύψους 5.000.000 δρχ. κατ΄ εφαρμογή του από 15.4.1988 πδ/τος «Διατήρηση, επισκευή ή ανακατασκευή αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων διατηρητέων κτιρίων» (ΦΕΚ Δ΄ 317/28.4.1988). [...] 3. Επειδή με...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.