ΣτΕ 2620/2010

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2010, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Θεοφιλοπούλου, Προεδρεύουσα Σύμβουλος Εισηγητής: Χ. Ράμμος, Σύμβουλος Δικηγόροι: Ε. Αυγερινού - Φαλίδα, Δ. Καρύδης, Σ. Λάλας Η σύσταση δουλείας διόδου είναι ανεκτή όλως κατ΄ εξαίρεση και μόνον εφ΄ όσον αποτελεί τη μοναδική δίοδο προς κοινόχρηστο χώρο, η δε επικοινωνία με κοινόχρηστο χώρο με άλλο τρόπο είναι παντελώς αδύνατη τεχνικά. Συσταθείσες ως τη δημοσίευση του ΓΟΚ/1985 δουλείες καταργούνται με βάση διαδικασία διάφορη εκείνης του άρθρου 1136 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία οι εν λόγω δουλείες καταργούνται, αν εκδοθεί οικοδομική άδεια, για να γίνουν στο δουλεύον ακίνητο κατασκευές ή εγκαταστάσεις που καθιστούν αδύνατη εν όλω ή εν μέρει την άσκηση της δουλείας. Κατά την έκδοση της εν λόγω οικοδομικής αδείας, η αρμόδια πολεοδομική αρχή εξετάζει και εάν συσταθείσες κατά το παρελθόν δουλείες διόδου, οι οποίες παρεμποδίζουν απαραίτητες οικοδομικές εργασίες πρέπει να διατηρηθούν, διότι αποτελούν τη μοναδική δίοδο προς κοινόχρηστο χώρο άλλου οικοπέδου ή κτηρίου. Η σχετική κρίση της πολεοδομικής αρχής είναι τεχνική και στηρίζεται αποκλειστικά σε πολεοδομικά κριτήρια, μπορεί δε να είναι ρητή ή και να προκύπτει από τη σιωπή της, όπως όταν τελικά χορηγείται οικοδομική άδεια. Η αιτηθείσα οικοδομική άδεια δεν χορηγείται, μόνον αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι η κατ΄ άλλον τρόπο επικοινωνία του δεσπόζοντος και εξυπηρετουμένου οικοπέδου...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.